Hlavní obsah

Práce s veřejností

Leták projektu

Pro splnění informačních a publikačních povinností, předepsaných dotačním programem, byl vytvořen leták projektu, obsahující informace o výchozí situaci a projektu samotném. Okruh adresátů zahrnuje jak širokou, tak i odbornou veřejnost a komunální vodárenské společnosti.

Leták je dostupný ke stažení.

/

Projektflyer des LfULG

Projektflyer LfULG Aussenseite
/

Projektflyer des LfULG

Projektflyer LfULG Innenseite

Postery projektu

Pro různé odborné konference a akce byly českými a německými partnery připraveny postery, prezentující projekt ResiBil, které jsou na tomto místě rovněž přístupné veřejnosti.

Postery jsou k dispozici ke stažení.

/

Ve dnech 22. až 23. března 2018 se v Drážďanech konal Den hydrologie.

TdH Plakat 2019
/

Ve dnech 22. až 23. března 2018 se v Drážďanech konal Den hydrologie.

Geologisches Poster mit ersten Ergebnissen
/

Ve dnech 22. až 23. března 2018 se v Drážďanech konal Den hydrologie. V rámci tematického bloku »Modelování a řízení« byl projekt ResiBil představen Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii formou posteru.

TdH Plakat
/

Během Noci vědců dne 15. června 2018 byly prostřednictvím tohoto posteru představeny první geologické výsledky.

Poster Geologie zur Langen Nacht der Wissenschaften
/

Také Česká geologická služba připravila pro Noc vědců 2018 poster, zabývající se geofyzikou v Žitavských horách.

Poster CGS zur Langen Nacht der Wissenschaften
/

V rámci konference IAH (International Association of Hydrogeologists), která se konala ve dnech 25. až 29. září 2017 v chorvatském Dubrovníku byl publikován poster Výzkumního ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka z Prahy.

IAH Poster
/

Poster projektu České geologické služby

Poster CGS
zpět na začátek stránky