Hlavní obsah

Fotogalerie

Zahájení putovní výstavy v Centru národního parku Saské Švýcarsko v září 2020

V období od 01.09.2020 do 30.10.2020 byla naše putovní výstava přístupná v Centru národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau. Podle informací pracovníků Centra měla výstava velmi dobrou odezvu, malé vědce zaujaly především sedací kostky.

Zahájení putovní výstavy v Saském zemském úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Drážďanech – Klotzsche v srpnu 2020

Vernisáž putovní výstavy v prostorách hlavního partnera v drážďanské čtvrti Klotzsche se uskutečnila 14.08.2020. Během krátké prezentace hlavních bodů a výsledků projektu kolegové Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii mohli získat dobrý přehled o dění v projektu ResiBil. Společně s kolegy z oborů vod, půdy a surovin byly diskutovány otázky ohledně metodického postupu a přeshraniční spolupráce.

Otevření putovní výstavy v Rumburku - březen 2020

Vernisáž putovní výstavy projektu ResiBil se uskutečnila 10.3.2020 v muzeu v Rumburku. Skupina odborníků projektu ResiBil představila v krátkých prezentacích těžiště projektu a ukázala aktuální výsledky. České a německé prezentace byly simultánně překládány. Závěrem návštěvníci kladli otázky k širšímu tématu podzemních vod a kontaktovali řešitele projektu.

Exkurze „Elbtal“ – září 2019

V září 2019 se sešli partneři projektu ResiBil na workshopu spojeném s exkurzí na přehradu Gottleuba, objasněním průběhu Lužické poruchy v terénu a návštěvou ostatních tektonicky a geologicky zajímavých lokalit. Druhý den vedla exkurze do seismologické stanice Berggießhübel a k hydrogeologickému vrtu VÚV s měřením hladin podzemních vod v oblasti Děčínský Sněžník. Materiál k exkurzi je možno stáhnout.

 

Drážďanská noc vědců - červen 2019

Rovněž v letošním roce se projekt ResiBil představil 14.06.2019 během Noci vědců v Zeleném fóru (Grünes Forum)  v Pillnitzu  zajímavými informacemi z oblasti geologie a vodního hospodářství. Naše vzorky hornin a vrtných jader, které si mohli návštěvníci vzít s sebou, nadchly mladé i amatérské geology a již za několik málo hodin našly své nové majitele.

Měření v Žitavských horách - duben 2019

Během dvou terénních měření v Žitavských horách bylo společně s českým partnerem VÚV provedeno měření vydatnosti vybraných pramenů a společně se Státní provozní společností pro životní prostředí a zemědělství (Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)) určeny průtoky některých vodních toků v území, na kterých nejsou osazeny vodoměrné profily.

Den hydrologie v Karlsruhe - březen 2019

Ve dnech 28. a 29. března se v Karlsruhe uskutečnil 20. ročník Dne hydrologie, který byl věnován tematice "Informace a organizace hydrologického výzkumu a praxe". V rámci čtvrté sekce "Organizace a hydrologické podobnosti" se projekt ResiBil prezentoval posterem. Zástupci projektu zodpovídali dotazy zájemců. Poster k této akci je k dispozici v části Ke stažení.

Mezinárodní workshop odborníků - březen 2019

Pod vedením VÚV se v rámci projektu ResiBil v Praze 4. března 2019 uskutečnil Mezinárodní workshop odborníků. Přítomni byli odborníci z českých i německých podniků a ústavů (Technická univerzita v Liberci, společnost Vodní zdroje company, společnost DHI Wasy GmbH, společnost G.E.O.S Ingenieurgesellschaft mbh, společnost Wismut GmbH), aby společně diskutovali o tématu "numerické modelování proudění podzemní vody" a vyměnili si zkušenosti a znalosti. Kromě diskuse, týkající se projektu, přednesli odborníci k těmto tématům své přednášky, které jsou k dispozici v části Ke stažení.

 

Terénní exkurze k vrtu v údolí Křinice (Nasser Grund) - březen 2019

Během uplynulé zimy byly zahájeny stavební práce, během kterých byl odstraněn profil pro měření podzemní vody v lokalitě Nasser Grund (Mokrá dolina), vybudovaný zde v roce 1982 a který bude nahrazen novou stanicí. Nová skupina měřících profilů bude v křídových vodních horizontech vybudována až do hloubky 300 metrů. Pracovníci projektu ResiBil navštívili staveniště, nacházející se v dílčím území v údolí řeky Křinice (Kirnitzschtal) a mohli se blíže seznámit s vrtnými jádry.

Závěrečná prezentace firmou Geophysik GGD - říjen 2018

Firma Geophysik GGD prezentovala závěrečné výsledky jejího geofyzikálního průzkumu v zájmové oblasti Lückendorf, který provedla v rámci Projektu. Výsledky budou následně ze strany LfULG interpretovány a vloženy do geologického modelu.

Jednání se společnostmi G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH (s r.o.) a DHI WASY GmbH (s.r.o.) - podzim 2018

Za zpracování numerického modelu proudění podzemních vod pro Lückendorfské dílčí území odpovídá LfULG. Společnosti G.E.O.S. a DHI WASY přitom posyktují podporu. V rámci několika jednání byly projednány detaily různých modelů, určeny termíny dalších pracovních kroků a stanoven závěrečný cíl.

Geologické vrty ČGS - srpen 2018

Na začátku srpna 2018 provedl projektový partner ČGS u Jiřetína pod Jedlovou (Nový Bor) dva vrty, aby získal přesnější obraz o převládajících stratigrafických poměrech v prostoru Lückendorfské poruchy.

Drážďanská noc vědců - červen 2018

V rámci 16. Noci vědců v Zeleném fóru v Pilnici (Grünes Forum Pillnitz) se projekt ResiBil představil dvěma zajímavými tematickými oblastmi: »Přijít vodě na stopu - detektivní geologická práce v pohraničí« a »Voda bez hranice - udělá nám změna klimatu čáru přes rozpočet?«. Kromě odpovědí na zajímavé otázky ke geologii a podzemní vodě bylo rovněž možno představit první geologické výsledky. Postery k Noci vědců jsou k dispozici ke stažení.

Exkurze do údolí Křinice / Hřenska - květen 2018

Při květnové exkurzi se setkali partneři projektu ResiBil, aby se v terénu detailně seznámili s geologií jihozápadního Saského Švýcarska (údolí Bělé - Bielatal, vodní tok Krippenbach, údolí Křinice). Hydrogeologická část exkurze zavedla účastníky k pramenům v v údoli Suché-Bělé a do vodárny u Hřenska.

Exkurze do Labského břidličného pohoří - duben 2018

Ve dnech 10. a 11. dubna 2018 se uskutečnila geologická exkurze do Labské zóny a Labského břidličného pohoří. Na české i německé straně byly navštíveny různé geologicky významné lokality.

Den hydrologie v Drážďanech - březen 2018

Ve dnech 22. a 23. března se v Drážďanech uskutečnil 20. ročník Dne hydrologie, věnovaný tématu měření, modelování a řízení. V rámci třetí sekce »Modelování a řízení« se projekt ResiBil prezentoval posterem. Zástupci projektu zodpovídali dotazy zájemců. Poster k této akci je k dispozici ke stažení.

Konference odborné sekce hydrogeologie v Bochumi - březen 2018

Letošní konference odborné sekce hydrogeologie 2018 se konala pod heslem »Podzemní vody a hornictví, energetika a urbánní území«. V rámci sekce »Groundwater and Climate Change« byl projekt ResiBil představen účastníkům konference.
Prezentace je k dispozici ke stažení.

Geofyzikální měření - březen 2018

Čeští a němečtí odborníci se setkali v okolí Lückendorfu, aby zde pomocí elektrické odporové tomografie (ERT - Electrical Resistivity Tomography) zkoumali v geoelektrických profilech geologické poměry podloží a verifikovali Lužický zlom.

Exkurze Souběžná měření na profilech - listopad 2017

V listopadu proběhla terénní exkurze a měření na saských profilech v údolí Křinice a na českých profilech resp.pramenech  u Hřenska a v oblasti Děčínského Sněžníku.

Workshop Vodní hospodářství a modelování - září 2017

Během workshopu, věnovaného modelování, diskutovali partneři projektu o strategiích modelování a o aplikaci různého modelovacího softwaru.

Exkurze k měřícícm místům podzemních vod v Sasku - září 2017

Další exkurze zavedla pracovníky projektu ResiBil ze Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii do Saského Švýcarska. Cílem bylo nalezení a dokumentace měřících míst  podzemních vod v údolí Křinice.

Exkurze Žitavské hory - červen 2017

Tématem další exkurze byla geologie Žitavských hor. Materiál k exkurzi je možno stáhnout.

Exkurze Křída v údolí Labe - kvĕten 2017

Na podporu pochopení geologie české i saské křídy v údolí Labe podnikli partneři projektu v květnu 2017 pod vedením odborníka na období křídy z Jeny Dr. Thomas Voigta exkurzi.

Přeshraniční prohlídka potenciálních lokalit pro realizaci vrtů - březen 2017

První společná exkurze zavedla partnery projektu podél Lužického zlomu od Lückendorfu na saské straně až do Českého Jiřetína na české straně. Během vyhledávání vhodných lokalit pro vybudování nových měřících míst podzemních vod zůstal čas i na vzájemné poznávání se.

Zahájení projektu - leden 2017

Na začátku projektu se v lednu 2017 setkali všichni partneři a iniciátoři projektu na Saském zemském úřadě pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Vzájemně se poznali a projednali první odborné a organizační záležitosti.

zpět na začátek stránky