Témata portálu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  ResiBil

  Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

  Doprovoďme kapku na cestě z oblaků, vegetační zónou, póry a puklinami křídových vrstev, až k odběrům z vodonosných vrstev a studní.

  Projektlogo ResiBil
  Grundwassermessstelle Nasser Grund
  Bohrkerne einer Messstelle bei Seifhennersdorf
  Slider Quelle
  Slider GWM
  Hlavní obsah

  ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

  Projekt »ResiBil« byl inicializován s cílem provedení bilance zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí  a hodnocení zranitelnosti a odolnosti sledovaného systému v závislosti na očekávané dopady vlivu klimatických změn. Vycházeje z předchozího projektu »GRACE« má být v rámci projektu »ResiBil« sledován vodní režim půdy za účelem zjištění tvorby podzemní vody jako dynamické bilanční veličiny pro množství podzemní vody.
  Další vstupní veličinou pro posouzení využití podzemních vodních zdrojů jsou současné odběry podzemních vod. Na základě projekcí klimatu bude nejprve hodnocen vliv klimatických změn na akumulaci podzemních vod. V dalším kroku budou predikovány dopady časově proměnlivé akumulace podzemních vod a odběrů podzemních vod pro zásobování pitnou vodou. Tímto způsobem budou zdokumentovány změny vydatnosti podzemních vodních zdrojů a odvozena doporučení pro vodárenské společnosti jakožto dodavatele pitné vody. Cílem je zajištění udržitelného hospodaření se zdroji podzemních vod.

  Výsledky projektu naleznete zde

  Ve spolupráci českých (ČGS) a saských geologů byla zpracována publikace, kterou je možné otevřít zde.

   

  Základní tematické okruhy

  Popis projektu

  Projektgebiet

  Geologie / hydrogeologie

  Geologie

  Vodní hospodářství

  Wasserwirtschaft

  Práce s veřejností

  Öffentlichkeitsarbeit

  Aktuální informace

  • Nový termín závěrečné konference projektu ResiBil

  Nový termín závěrečné konference projektu ResiBil byl dohodnut na 6. 11. 2020. Konference, na kterou se těšíme, se bude konat v penzionu v Oybinu.

  Plánována je osobní účast, ale v souladu s vývojem současné rizikové situace jsou však stále možné úpravy.

  Pořadatel vypracuje odpovídající hygienický koncept, který bude oznámen hostům před akcí.

  • Putovní výstava projektu ResiBil je nyní přístupná veřejnosti od 1. září 2020 do 9. října 2020 v Centru národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau.
  zpět na začátek stránky