Témata portálu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  Hlavní obsah

  ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

  Projekt »ResiBil« byl inicializován s cílem provedení bilance zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí  a hodnocení zranitelnosti a odolnosti sledovaného systému v závislosti na očekávané dopady vlivu klimatických změn. Vycházeje z předchozího projektu »GRACE« má být v rámci projektu »ResiBil« sledován vodní režim půdy za účelem zjištění tvorby podzemní vody jako dynamické bilanční veličiny pro množství podzemní vody.
  Další vstupní veličinou pro posouzení využití podzemních vodních zdrojů jsou současné odběry podzemních vod. Na základě projekcí klimatu bude nejprve hodnocen vliv klimatických změn na akumulaci podzemních vod. V dalším kroku budou predikovány dopady časově proměnlivé akumulace podzemních vod a odběrů podzemních vod pro zásobování pitnou vodou. Tímto způsobem budou zdokumentovány změny vydatnosti podzemních vodních zdrojů a odvozena doporučení pro vodárenské společnosti jakožto dodavatele pitné vody. Cílem je zajištění udržitelného hospodaření se zdroji podzemních vod.

  Výsledky projektu naleznete zde

  Poznatky a výsledky projektu ResiBil shrnuli projektoví partneři formou několika publikací. Publikace v oblasti geologie, publikace v oblasti hydrogeologie a cyklus publikací LfULG (zde) obsahují informace o metodice, řešení a výsledcích čtyřleté spolupráce, věnované „udržitelnému využívání zdrojů podzemních vod v česko-saském pohraničí“.

  Základní tematické okruhy

  Popis projektu

  Projektgebiet

  Geologie / hydrogeologie

  Geologie

  Vodní hospodářství

  Wasserwirtschaft

  Práce s veřejností

  Öffentlichkeitsarbeit

  Aktuální informace

  • Závěrečné webová konference projektu ResiBil

  Dne 06.11.2020 byl projekt ResiBil úspěšně zrealizován v podobě webové konference.

  Před přibližně 30 účastníky prezentovali partneři projektu události a výsledky čtyřleté přeshraniční spolupráce v oblasti vodního hospodářství a geologie. Závěrečná diskuze s odborníky poskytla prostor pro dotazy a připomínky a byla velmi dobře využita.

  Program konference a příslušné přednášky najdete v záložce ke stažení.

  zpět na začátek stránky