Hlavní obsah

Vodní hospodářství

Kontaktní osoba: Friedrich Mihm (LfULG, Oddělením 43)

Dopady klimatické změny na využitelné zásoby podzemních vod nejsou na mnoha místech známé. V rámci projektu ResiBil je přeshraničně zkoumána citlivost zdrojů podzemní vody v tektonicky ovlivněných křídových sedimentárních horninách na změnu tvorby nové podzemní vody v důsledku klimatických změn a tím i na změnu zásob podzemní vody. Hlavní pozornost se přitom zaměřila na oblasti v údolí řeky Labe a v Žitavských horách, které jsou pro zásobování pitnou vodou relevantní.

Spolupráce s vodárenskými společnostmi

Příčinou sledovaného poklesu stavu podzemních vod v česko-saském pohraničí jsou jak klimatické, tak i antropogenní (odběr podzemní vody) vlivy.

Včasné zapojení místních vodárenských společností představuje zásadní součást celého projektu. Výměna informací k regionálním specifickým vlastnostem území a poskytnutí aktuálních i minulých údajů k množství odebírané surové vody představují velký informační zisk pro modelování proudění podzemní vody. Poznatky, získané z modelování, budou vodárenským společnostem poskytnuty formou akčních doporučení a pomůcek pro rozhodování.

Zapojené vodárenské společnosti v Sasku

  • Stadtwerke Zittau GmbH
  • ZV "Oberlausitz WV" Zittau (SOWAG mbH)
  • ZV WV Pirna - Sebnitz
  • TWZV Taubenbach

Zapojené vodárenské společnosti v České republice

  • SčVK (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
Zásobování vodou v dílčích územích 
zpět na začátek stránky