Hlavní obsah

Partner

Na řešení geologických a hydrogeologických podkladů se podílí oddělení 102 „Geografické mapování, geofyzika“ a 105 „Hydrogeologie“ spolu s oddělením 43 „Nakládání s vodami v sídelních útvarech“ Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG), který je hlavním příjemcem (lead partnerem) projektu. Na české straně podpoří přeshraniční spolupráci Česká geologická služba (ČGS) a Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryka, v.v.i. (VÚV TGM, v.v.i.) jako projektoví partneři.

Lead partner

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii

Oddělením 43: Nakládání s vodami v sídelních útvarech

Koordinace projektu: Friedrich Mihm

Adresa pro osobní návštěvu:
Zur Wetterwarte 11
01109 Dresden

Telefon: +49 351 8928-4315

E-Mail: friedrich.mihm@smul.sachsen.de

Webová stránka: LfULG

Projektový partner 1

Česká geologická služba

Kontaktní osoba: Štěpánka Mrázová

Poštovní adresa:
Klárov 131/3
118 21 Praha 1

E-Mail: stepanka.mrazova@geology.cz

Webová stránka: ČGS

Projektový partner 2

Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryka, v.v.i.

Kontaktní osoba: Zbyněk Hrkal

Poštovní adresa:
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

E-Mail: Zbynek_Hrkal@vuv.cz

Webová stránka: VÚV TGM

zpět na začátek stránky