Hlavní obsah

Souvislosti

Vliv klimatu

Klouzavá střední hodnota tvorby nové podzemní vody za 12 měsíců na úrovni povodí (medián souboru WEREX-V z projektu KliWES) 

S přihlédnutím k aktuálním prognózám vývoje klimatu předpovídají studie pro oblast východního Saska signifikantní změnu vodního režimu. Výrazné snížení, které bude do konce století dále zesilovat, je předpovídáno již pro období let 2021-2050. Kromě nízkého množství srážek a z toho vyplývajícího nízkého odtoku, dojde zčásti k výraznému snížení tvorby nové podzemní vody.

Zásobování pitnou vodou

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou představuje důležitou součást služeb ve veřejném zájmu. V saském průměru je zhruba každý čtvrtý litr vody získáván ze zdrojů podzemních vod. Existují však regiony, jako například Horní Lužice, kde je téměř 100 procent pitné vody získáváno z podzemních vod.

Aby bylo možno zajistit zásobování pitnou vodou i v budoucnosti, je nutné sledovat vývoj zásob podzemní vody, které lze pro veřejné zásobování využít. Přitom se přihlíží i ke vlivu regionálních extrémních klimatických situací na zdroje podzemních vod v důsledku změny klimatu.

Způsob odběru vody pro zásobování pitnou vodou v řešeném území 
zpět na začátek stránky