Témata portálu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  ResiBil

  Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

  Doprovoďme kapku na cestě z oblaků, vegetační zónou, póry a puklinami křídových vrstev, až k odběrům z vodonosných vrstev a studní.

  Projektlogo ResiBil
  Grundwassermessstelle Nasser Grund
  Bohrkerne einer Messstelle bei Seifhennersdorf
  Slider Quelle
  Slider GWM
  Hlavní obsah

  ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

  Cílem projektu »ResiBil« je stanovení využitelných objemů podzemích vod v česko-saském pohraničí a posouzení jejich citlivosti na klimatické změny a antropogenní zásahy. Již předchozí projekt »GRACE« přinesl první poznatky o příčinách poklesů hladin podzemních vod v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch a v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin v Lužických horách. Z provedených studií a modelů vyplynulo, že důvodem jsou jak klimatické vlivy (roky chudé na srážky), tak i antropogenní vlivy (zvýšené odběry podzemních vod).

  V rámci projektu »ResiBil« je hodnocení rozšířeno na větší pilotní oblasti a je rovněž posuzován vliv vodního režimu půd na akumulaci podzemních vod. Další vstupní veličinou pro posouzení využití podzemních vodních zdrojů jsou současné odběry podzemních vod (nejen k zásobování pitnou vodou). Na základě projekcí klimatu bude nejprve hodnocen vliv klimatických změn na akumulaci podzemních vod. V dalším kroku budou predikovány dopady časově proměnlivé akumulace podzemních vod a odběrů podzemních vod pro zásobování pitnou vodou. Tímto způsobem budou zdokumentovány změny vydatnosti podzemních vodních zdrojů a odvozena doporučení pro vodárenské společnosti jakožto dodavatele pitné vody. Cílem je zajištění udržitelného hospodaření se zdroji podzemních vod.

  Popis projektu

  Projektgebiet

  Geologie / hydrogeologie

  Geologie

  Vodní hospodářství

  Wasserwirtschaft

  Práce s veřejností

  Öffentlichkeitsarbeit

  Aktuální informace

  © Hlavní město Drážďany
  • 14. června 2019 Dlouhá noc vědy

  Také v roce 2019, stejně jako v předchozích letech, bude projekt ResiBil zapojen do akce Dlouhá noc vědy, která se koná v Zeleném fóru Pillnitz v Drážďanech. Aktuální program a další informace najdete zde.

   

   

  zpět na začátek stránky